Department of Ophthalmology

Klinika: Department of Ophthalmology, Universitaetsklinikum Giessen and Marburg GmbH UKGM, Giessen Campus, Germany
Zespół: 1 szef kliniki (profesor), 2 lekarzy retinologów, 6 osób personelu medycznego, 10 rezydentów

Kluczowe punkty wynikające z audytu:

  • Długi okres oczekiwania pacjenta pomiędzy usługami diagnostycznymi i zabiegiem
  • Placówka przyjmuje w tym samym dniu (ten sam lekarz), pacjentów na podanie leku i wizytę kontrolną
  • Bałagan w ogólnej administracji i zarządzaniu danymi pacjentów

Główne rekomendacje:

  • Podział lekarzy z punktu widzenia ich odpowiedzialności, na lekarzy podających lek oraz lekarzy przyjmujących pacjentów na wizytę kontrolną
  • Komputer w pokoju diagnostycznym OCT i AF powinno zostać połączone z komputerem w pokoju gdzie pacjenci są kwalifikowani do terapii anty-VEGF
  • Stworzenie wytycznych dla lekarzy okulistów ogólnych w zakresie kwalifikacji pacjenta z chorobami plamki (np. AMD)
  • Przeorganizowanie kliniki pod kątem zmniejszenia odległości pomiędzy pokojami diagnostycznym, kwalifikacji, salą operacyjna i pokojem pielęgniarskim – to znacząco wpłynie również na czas oczekiwania pacjenta
  • Stworzenie poprawnej i jednolitej formy komunikacji wewnętrznej zespołu
  • Zainstalowanie dozownika wody dla pacjentów
  • Stworzenie odpowiednich warunków komfortu w poczekalni

Efekty po audycie:

„… pomimo, znaczącego wzrostu liczby pacjentów, wielkość personelu została zachowana. Natomiast czas oczekiwania pacjenta został zredukowany o ponad 30%.”
„… Wydajność naszej placówki wyraźnie wzrosła, co zostało potwierdzone w opiniach naszych pacjentów.”
„… Pacjenci są bardziej zadowoleni i usatysfakcjonowani poziomem świadczonych przez nas usług.”
Model obrazujący elementy podlegające weryfikacji przed i po przeprowadzonym audycie efektywności Universitaetsklinikum Giessen i Marburg GmbH, Niemcy.

audyt efektywnosci model 1