Przedsiębiorca / Właściciel

Oczekiwania

zarządzanie placówką medycznąZarządzanie placówką medyczną wymaga wielu umiejętności, bezbłędnego poruszania się w gąszczu przepisów prawnych, jak i działań organizacyjnych, dzięki którym będzie ona sprawnie funkcjonować.
W warunkach silnej konkurencji na rynku usług medycznych tylko dzięki przemyślanym inwestycjom zarówno w infrastrukturę placówki, jak i w personel można osiągać większe zyski i zwiększać liczbę pacjentów.
W dobie szybkiego postępu medycyny i wprowadzonej do niej zaawansowanej technologii, różnych możliwości prawidłowego i profesjonalnego wykorzystania wiedzy z zakresu kierowania placówką medyczną, powodują iż zarządzanie usługami medycznymi wymaga odpowiednich umiejętności managerskich. Sama wiedza z zakresu zarządzania, nie wystarczy już aby osiągnąć przewagę nad konkurencją, choć nadal jest ona kluczem do sukcesu.

Obecne działania menadżerów powinny być skierowane przede wszystkim na szybkie, racjonalne, ale również i odpowiednie działanie – podejmowanie optymalnych decyzji oraz kompetentną obsługę pacjentów na najwyższym z możliwych poziomów.

Nastał okres wykorzystania nowych potencjałów, pomysłów i rozwiązań, które pomogą usprawnić np. system administracyjny, dzięki czemu umiejętniej będzie można wykorzystać posiadane fundusze, co jest podstawową bolączką zarządzania służbą zdrowia w dzisiejszych czasach.

Najczęściej identyfikowane obszary do poprawy widziane oczami zarządzającego placówką medyczną:

  • Mała liczba pacjentów w placówce,
  • Mała liczba przeprowadzanych badań diagnostycznych,
  • Mała liczba wykonywanych zabiegów planowych,
  • Zapracowany i narzekający personel,
  • Zaburzona płynności wykonywanych usług medycznych,
  • Przedłużający się czas trwania wizyty poszczególnych pacjentów.
Back to Top