Audyt jakości i efektywności usług medycznych

.

Oferta Compass Point

audyt efektywności placówek medycznychAudyt operacyjny jednodniowych procedur zabiegowych (np. operacja zaćmy, iniekcje doszklistkowe, etc).

Celem projektu Compass Point jest dostarczenie profesjonalnego narzędzia wspomagającego właścicieli, managerów, ordynatorów w efektywnym zarządzaniu placówką medyczną (przychodnią, szpitalem, prywatną praktyką) – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Przeprowadzany w okresie od jednego do kilku dni, czas trwania zależy od weryfikowanego obszaru i specyfiki procedury medycznej.

Zakres oceny:

 • Zebranie danych wynikających z różnicy między stanem aktualnym a wynikami uznanymi za optymalne.
 • Definiowanie obszarów o największym potencjale poprawy.
 • Identyfikowanie obszarów, wpływających negatywnie na ilość i jakość świadczonej usługi.
 • Sprawdzanie stopnia zaangażowania personelu na każdym etapie świadczonej usługi.
 • Wyznaczanie kierunków usprawnień i plan działań.
 • Oszacowanie korzyści biznesowych wynikających z proponowanych rekomendacji.

Podsumowanie audytu ujęte jest w raporcie zawierającym wytyczne, rekomendacje oraz określenie kierunku działań optymalizacyjnych ocenianą usługę.

Audyt odbywa się w rzeczywistym środowisku pracy (poczekalnia, przychodnia, blok operacyjny, oddział szpitalny, etc) uwzględniając obserwację procesów, wywiady z pracownikami, liderami i kierownikami.

Korzyści dla placówki:

 • Zwiększenie liczby pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu.
 • Zwiększenie liczby zabiegów (w ciągu jednego dnia).
 • Podniesienie poziomu komunikacji z pacjentem i jakości obsługi.
 • Efektywne wykorzystanie personelu placówki zaangażowanego w procedurę (recepcja, pielęgniarki, personel niemedyczny).
 • Weryfikacja poziomu zaangażowania personelu w świadczoną procedurę (analiza 360 st.).
 • Weryfikacja opinii pacjentów na temat jakości i komfortu w placówce.
 • Porównanie parametrów efektywności procedury z innymi placówkami.

Przykładowe elementy raportu:

Zrzut ekranu 2015-11-04 o 13.01.25   Zrzut ekranu 2015-11-04 o 12.58.51

 

Zrzut ekranu 2015-11-04 o 12.57.30  Zrzut ekranu 2015-11-04 o 13.00.52

Back to Top