Badanie jakości i zadowolenia pacjentów ze świadczonej usługi

.

Oferta Compass Point

badanie oczekiwań i satysfakcji pacjentówNa podstawie przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich oraz kwestionariusza ankiety dokonujemy analizy postrzegania jakości placówki medycznej i zadowolenia pacjenta ze świadczonych przez nią usług.

„Jakość to stopień zaspokajania potrzeb i spełniania wymagań klienta” – (J. Oakland)

W badaniu uwzględniamy wszystkie istotne elementy jakości, na których koncentrują się poszczególne osoby zaangażowane w świadczoną usługę.

Dla pacjenta: jakość usługi medycznej zależy od kwalifikacji personelu medycznego i warunków w jakich usługi medyczne są świadczone, a także od przebiegu stosowanych procedur medycznych oraz atmosfery w jakiej te procedury przebiegają i w końcu od powrotu do zdrowia lub jego poprawy po opuszczeniu placówki.

Dla pracowników ochrony zdrowia: jakość usługi medycznej wiąże się przede wszystkim ze zgodnością tej usługi z aktualną profesjonalną wiedzą i osiąganiem spodziewanych rezultatów: poprawy stanu zdrowia pacjenta, jego zadowolenia i satysfakcji pracowników.

Dla organizatora opieki zdrowotnej: jakość usługi medycznej wiąże się z dystrybucją świadczeń zgodnie z potrzebami zdrowotnymi populacji oraz działaniami skutecznymi, racjonalnymi i efektywnymi.

Badanie potrzeb i preferencji pacjentów w zakresie usług medycznych staje się podstawą uruchomienia procesu doskonalenia jakości. Pacjent oczekuje zmiany poziomu jakości, oczekuje dostosowania się do jego potrzeb, ponieważ jego wymagania się zmieniają. Wymagania klientów są zmienne w czasie. Zmieniają się ich oczekiwania wobec personelu, wystroju wnętrz, sprzętu, jakości usługi. Twarde wymagania rynkowe powodują, że coraz więcej jednostek ochrony zdrowia przystępuje do wdrażania procesów zarządzania jakością, widząc w nich szansę na wzrost swojej konkurencyjności i wiarygodności.

Korzyści dla placówki:

  • Gwarancja wzrostu efektywności i profesjonalizmu w zakresie obsługi pacjenta-klienta.
  • Systematyzowanie w zakresie organizacji i zarządzania środowiska opieki.
  • Zadowolenie – satysfakcja pacjenta.
  • Poprawa warunków pracy personelu.
  • Wzrost prestiżu firmy.
  • Stworzenie uporządkowanego jednolitego systemu opieki pacjenta.

Certyfikat Jakości i Satysfakcji Pacjenta – Patients Satisfaction First

certyfikat satysfakcji pacjentaUzyskanie wysokiej oceny przeprowadzonego wśród pacjentów badania przeprowadzonego z użyciem kwestionariusza upoważnia placówkę do posługiwania się Certyfikatem Jakości i Satysfakcji Pacjenta – Patients Satisfaction First.

Certyfikat jest poświadczeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez placówkę oraz realizacji działań na rzecz satysfakcji pacjenta.

Pacjenci oceniają między innymi: czas spędzony w placówce, proces rejestracji, kwalifikacje i doświadczenie personelu, dostępny sprzęt medyczny, komfort poczekalni, standardy obsługi, udogodnienia, itp.

Back to Top