Oferta

Projekt Compass Point

Każda nasza oferta przygotowywana jest w oparciu o dokładną analizę potrzeb i oczekiwań Klienta, stan aktualny placówki oraz dokładne poznanie jej aktualnej infrastruktury.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług i do kontaktu z nami.

Nasza oferta obejmuje:

W nomenklaturze żeglarskiej określenie „Compass Point” odnosi się do wyznaczania kierunku, nawigowania i obierania zamierzonego kursu. W biznesie, podobnie jak w żeglarstwie, wyznaczenie odpowiedniej drogi do osiągnięcia zamierzonego celu powinno opierać się na wszelkich dostępnych danych, a zatem powinno uwzględniać przeprowadzone analizy i badania, zgłoszone uwagi i sugestie, proponowane korekty i rekomendacje, a przede wszystkim kalkulację czasu naszych działań. Każdy przedsiębiorca (również przedsiębiorca prowadzący prywatną przychodnię lekarską czy klinikę) powinien zadać sobie pytanie, czy w swoim dążeniu do zwiększenia rentowności i osiągnięcia długookresowej przewagi konkurencyjnej na rynku wykorzystuje szerokie spektrum informacji i opinii, jakimi dysponuje jego klient (pacjent)? Czy posiada dogłębną wiedzę na temat procesów i mechanizmów, które mają wpływ na wydajność prowadzonego biznesu. Czy raczej w swojej działalności ogranicza się do prostego, często krótkookresowego rachunku ekonomicznego? Z pewnością należy sobie zadać pytanie, czy w dzisiejszych czasach trudnej koniunktury gospodarczej i natężenia konkurencji dotychczas stosowane procedury dają gwarancję prowadzenia rentownego biznesu w dłuższej perspektywie czasu?

Nasz projekt pozwala wypełnić lukę informacyjną w procesie efektywnego zarządzania placówką medyczną. Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego audytu efektywności placówki pod kątem:

  • wskazanej procedury medycznej,
  • spełnienia oczekiwań i satysfakcji pacjentów,
  • potencjału lokalizacji placówki.

Ponadto oferujemy kompleksowe usługi doradztwa marketingowego dla firm farmaceutycznych i placówek medycznych, obejmujące m.in. tworzenie planów strategicznych i taktycznych w zakresie osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, budowanie rozpoznawalnej marki.

Należy podkreślić, że nasze działania – będące nowością na polskim rynku – oparte są na sprawdzonych, szwajcarskich wzorcach.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Back to Top