Clinique de l’Oeil de l’Estrie

Klinika: Clinique de l’Oeil de l’Estrie, Sherbrooke, Quebec, Canada
Zespół: 1 lekarz retinolog, 2 pielęgniarki, 2 osoby personelu niemedycznego

Kluczowe punkty wynikające z audytu:

  • Harmonogram pracy placówki nie przewiduje wydzielonego czasu dla pacjentów otrzymujących leki anty-VEGF
  • Brak pełnej dokumentacji procedur leczenia pacjenta
  • Retinolog poświęca zbyt dużo czasu na edukację pacjenta
  • Pacjenci z błędnym rozpoznaniem są kierowani od lekarzy okulistów ogólnych czy optometrystów
  • Nie efektywny system zbierania i zarządzania danymi pacjenta

Główne rekomendacje:

  • Wydzielenie czasu w ciągu dnia lub całego dnia tylko dla pacjentów otrzymujących iniekcje doszklistkowe lekami anty-VEGF
  • Zbieranie i zarządzanie pełną dokumentacją pacjenta
  • Przekazanie odpowiedzialności za edukację pacjenta personelowi pielęgniarskiemu
  • Usprawnienie procesu kierowania pacjentów i ich selekcji od lekarzy okulistów ogólnych
  • Usprawnienie procesu ewidencjonowania i gromadzenia danych pacjentów

Efekty po audycie:

„… Obecnie wykonujemy 25 iniekcji na dzień, co przekłada się na 25% wzrost liczby podań leku.”
„… Mogę poświęcić więcej czasu pacjentom, którzy zostali dobrze zdiagnozowani i przekierowani do naszej placówki.”
„… Pacjenci czują się lepiej poinformowani i doceniają pracę personelu pielęgniarskiego.”