Realizacje

Doświadczenia zarządzania jakością i efektywnością

Przykłady najczęściej powracających problemów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie większości klinik:

  • Pacjenci chorzy na AMD są zapisywani na wizyty u lekarz na ten sam dzień co pacjenci ze zdiagnozowanymi innymi jednostkami chorobowymi oczu,
  • Pacjenci skierowani od lekarzy okulistów ogólnych czy optometrystów dostarczają dokumentację z błędnym rozpoznaniem,
  • Zbyt wielu pacjentów czeka w kolejce pomiędzy kolejnymi etapami diagnostyki czy leczenia,
  • System zarządzania danymi i wyszukiwania danych jest nie wykorzystywany bądź nie działa,
  • W placówkach odnotowano ograniczony dostęp do sali operacyjnej,
  • Nieodpowiednio wykorzystuje się i zarządza personelem i procesami,
  • Nie są organizowane spotkania personelu aby omówić zdefiniować istniejące bariery i móc wprowadzić odpowiednie korekty,
  • Obowiązki w zespole są nie odpowiednio rozłożone.
Niektóre kliniki w wyniku wprowadzenia sugerowanych rekomendacji po audycie odnotowały nawet 50% zmniejszenie czasu oczekiwania pacjenta.

Aby wesprzeć managerów placówek medycznych i wyposażyć ich w niezbędną wiedzę, sięgnęliśmy do idei i doświadczenia pomysłodawców programu podnoszenia efektywności placówek medycznych (firmę ESPRIT). Szwajcarski program optymalizacji funkcjonowania placówek medycznych, opierający się na dogłębnej analizie poszczególnych procedur i świadczonych usług jest obecnie prowadzony w ponad 350 placówkach w 17 krajach. Został wprowadzony w największych i najbardziej znanych klinikach i szpitalach na świecie takich jak: Clinique de l’Oeil de l’Estrie, Sherbrooke, Quebec, Canada; Department of Ophthalmology, Universitaetsklinikum Giessen and Marburg GmbH,UKGM, Giessen Campus, Germany; Retina Clinic, Department of ophthalmology, University of Bonn, Germany.

Program optymalizacji funkcjonowania placówek medycznych prowadzony jest w ponad 350 placówkach w 17 krajach.

mapa audyty szpitali

Zobacz przykłady przeprowadzonych audytów

 

Back to Top