Retina Clinic, Department of Ophthalmology

Klinika: Retina Clinic, Department of Ophthalmology, University of Bonn, Germany
Zespół: 1 lekarz retinolog, 3 rezydentów, 2 pielęgniarki, 2 techników

Kluczowe punkty wynikające z audytu:

  • Dobrze prowadzony proces zarządzania zabiegami leczenia przy użyciu leków anty-VEGF
  • Długi okres oczekiwania pacjenta pomiędzy usługami diagnostycznymi i zabiegiem
  • Placówka przyjmuje w tym samym dniu (ten sam lekarz) pacjentów na podanie leku i wizytę kontrolną
  • Pacjenci są zmuszani do do częstej zmiany pokoi podczas jednej wizyty w placówce

Główne rekomendacje:

  • Wydzielenie oddziału leczenia AMD
  • Stworzenie zespołu dedykowanego leczeniu AMD (lekarze, pielęgniarki, technik)
  • Przeorganizowanie pomieszczeń w klinice w celu ograniczenia przemieszczania się pacjentów po całej klinice i zmniejszenie okresu oczekiwania na wizytę diagnostyczną czy zabieg

Efekty po audycie:

„… od kiedy stworzyliśmy oddzielny oddział leczenia AMD możemy przyjmować i leczyć zdecydowanie więcej pacjentów z tym schorzeniem.”
„… czas pobytu pacjenta w naszej placówce zmniejszył się o 60%.”
„… dzięki reorganizacji i zwiększeniu wydajności naszej kliniki możemy zdiagnozować i podać lek anty-VEGF 18 pacjentom tygodniowo więcej.”
Model obrazujący elementy podlegające weryfikacji przed i po przeprowadzonym audycie efektywności University of Bonn, Germany.

audyt efektywnosci model 2